Úvod

   Naše firma poskytuje služby v oboru geodézie od roku 1991. Po celou dobu se snažíme odvádět kvalitní práci, se kterou jsou naši zákazníci spokojeni. Důkazem toho je i to, že se na nás i po letech opětovně obracejí.

   V oblasti katastru zaměřujeme stavby, rozestavěné i dokončené, věcná břemena, rozdělujeme a vytyčujeme pozemky. Vyhotovujeme mapové podklady pro projekty staveb, provádíme dokumentaci podzemních sítí apod.

   Zakázky přijímáme telefonicky, emailem a osobní návštěvou. Sdělíte nám katastrální území a číslo parcely. Pro zjištění „co nás venku čeká“ a stanovení odhadu ceny nám ještě odpovíte na několik doplňujících dotazů. Dále nám uvedete svoji adresu a telefonické spojení. Detaily zaměření si upřesníme v terénu přímo na místě. V kanceláří zaměření zpracujeme, vyhotovíme geometrický plán, mapový podklad apod. Hotovou zakázku si můžete vyzvednout osobně nebo vám ji zašleme poštou spolu s fakturou. Některé části naší práce je možné zaslat i v elektronické podobě.

Foto Foto

Nabídka prací

Geometrický plán na rozdělení pozemku Geometrický plán na rozdělení pozemku Vytyčování hranic pozemků Vytyčování hranic pozemků
Geometrický plán na zaměření budovy Geometrický plán na zaměření budovy Mapové podklady pro projekty staveb Mapové podklady pro projekty staveb
Geometrický plán na vyznačení věcného břemene Geometrický plán na vyznačení věcného břemene Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby
Geometrický plán na upřesnění hranice pozemku Geometrický plán na upřesnění hranice pozemku

    Vlastníte pozemek a chcete kousek přikoupit? Chcete prodat část svého pozemku? Máte oplocený pozemek a když se podíváte na svou parcelu v katastrální mapě, máte podezření, že něco nehraje? Chcete, aby stávající plot byl v budoucnosti vlastnickou hranicí?

    Pak potřebujete geodeta. Ten v terénu provede zaměření, vypracuje geometrický plán, který vám poslouží jako technický podklad pro sepsání smlouvy, kterou vložíte na příslušném Katastrálním úřadu.

Upozornění: před návštěvou geodeta je potřeba rozdělení pozemku projednat s příslušným stavebním úřadem, neboť se na dělení pozemku vztahuje vyjádření příslušného stavebního úřadu /§ 82 stavebního zákona/.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?

Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

   Budete kolaudovat dokončenou stavbu? Nebo máte rozestavěnou stavbu a Vaše úspory nestačí na její dokončení? Pro sjednání půjčky u banky je potřeba nejprve rozestavěnou stavbu zapsat do Katastru. A tady budete potřebovat geodeta, který Vám rozestavěnou stavbu zaměří a vyhotoví Vám geometrický plán, který od Vás bude požadovat stavební úřad a následně ho využijete i k zápisu na Katastrálním úřadu. Potom Vám banka půjčí peníze na dokončení stavby.

K zápisu dokončené stavby na Katastrálním úřadu je potřeba:
  1. Vyplněný formulář Ohlášení nové stavby do KN
  2. souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby nebo kolaudační rozhodnutí (pokud byla stavba povolena před účinností nového stavebního zákona, tj. před 1. lednem 2007, musí zde být vyznačeno nabytí právní moci)
  3. přidělení popisného nebo evidenčního čísla, pokud se přiděluje
  4. geometrický plán na vyznačení budovy
K zápisu rozestavěné stavby na Katastrálním úřadu je potřeba:
  1. Vyplněný formulář /Ohlášení rozestavěné budovy do KN/
  2. Souhlas stavebního úřadu s provedením stavby /možnosti doložení uvedeny ve formuláři/
  3. formulář Čestné prohlášení, že je budova rozestavěná do úrovně 1.nadzemního podlaží
  4. geometrický plán na vyznačení rozestavěné budovy
  5. formulář Souhlasné prohlášení manželů, že je stavba v jejich společném jmění

Formuláře lze získat na: www.cuzk.cz, záložka FORMULÁŘE nebo na podatelně Katastrálního úřadu.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

    Chcete si zajistít přístup na svůj pozemek přes pozemek vašeho souseda? Potřebujete mít přístup ke studni, která není na Vašem pozemku? Vede elektrický kabel, či vodovodní potrubí přes cizí pozemek a chcete mít zajištěný přístup na případnou opravu? Pak potřebujete geodeta. Ten Vám vyhotoví geometrický plán na vyznačení věcného břemene, na jehož základě vyhotovíte smlouvu a vložíte ji na Katastr.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Jsou údaje o poloze hranic Vaší parcely dostatečně spolehlivé?

   Vlivem nejednotného původu katastrálních map a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti katastr obsahuje údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytýčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

   Proto je vhodné před koupí pozemku nechat odborně zaměřit stávající označení hranic v terénu a porovnat výsledek zaměření s údaji katastrální mapy nebo nechat podle katastrální mapy odborně vytyčit takové hranice, které jsou v terénu neznatelné. Pokud je dosavadní geometrické a polohové určení evidováno s nižší přesností, než které je možno dosáhnout dnešními měřickými postupy a pomůckami, lze na podkladě výsledků zaměření stávajícího označení nebo na podkladě vytyčení dosud neoznačených hranic za účelem jeho zpřesnění vyhotovit geometrický plán. Tento geometrický plán je pak jako neoddělitelná součást souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků /ten je na www.cuzk.cz, právní předpisy a dokumenty, formuláře CUZK a formuláře pro vyhot. geom. plánu./, podepsaného vlastníky všech dotčených pozemků, technickým podkladem pro zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku v katastru nemovitostí. Přesnější údaje o poloze hranic Vašeho pozemku mohou v budoucnosti rychle a jednoznačně přispět k urovnání sporu.Vzor ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení

   Vlastníte parcelu a nevíte, kde se v terénu nachází? Chcete stavět nový plot a nemáte jistotu, že ten stávající plot je na správném místě? Nechcete, aby investice do stavby plotu byla zbytečná? Pak si objednejte geodeta.

   Postup vytýčení: na vytyčované místo se jezdí obvykle 2x. Poprvé si geodet zaměří okolní situaci. Již teď je vhodná účast s objednavatelem, který může geodeta upozornit na skutečnosti, které by mohly mít něco společného s vytyčovanou hranicí, jako např. na staré mezníky, zbytky staré hranice apod. Po zpracování naměřených údajů v kanceláři a stanovení vytyčovacích prvků si geodet se zadavatelem zakázky domluví termín vytýčení a pozve vlastníky sousedních pozemků na místo vytýčení, kde je seznámí s vytyčovanou hranicí.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

   Mapový podklad /polohopis a výškopis/ slouží jako podklad pro projektování staveb. Vhodná je konzultace požadavků na zaměření s projektantem stavby telefonicky, popřípadě na místě samém.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

   Polohopisný a výškopisný výkres v většinou v měřítku 1:500 nebo 1:1000, podle situace i větším, se zákresem polohy stavby s vazbou na přilehlé okolí.

Potřebujete informaci o parcele nebo získat snímek katastrální mapy?
Pak klikněte zde: Nahlížení do katastru nemovitostí

Ukázky prací

Třebešice Za pivovarem

Ceny

Pro nezávazné zjištění konkrétní ceny požadované služby nás prosím kontaktujte geos@cmail.cz.

Kontakt

GEOS geodetická kancelář Kutná Hora

Adresa:
Jungmannovo náměstí 490
284 01 Kutná Hora 1

Ing. Jaroslav Dvořák
E-mail: geos@cmail.cz
Telefon: 606 561 009

Telefon:
+420 327 514 905

URL:
www.geoskh.cz

IČ: 48673676
DIČ: CZ5808080509
Evidující úřad: Odbor obecní živnostenský úřad

Provozní doba kanceláře pro zákazníky:

Pokud neměříme, jsme tu pro Vás v:
pondělí až pátek mezi 7.15 - 17.00 hod.
 
Pokud měříme, jsme v kanceláři:
7.15 - 8.30 15.00 - 17.00 hod. i déle
 
V době naší nepřítomnosti na snímek mapy zakreslete Váš požadavek, uveďte spojení, vhoďte do schránky, my Vám zavoláme. Nebo můžete kdykoliv volat na 606 561 009. Zakázku můžete poslat i na geos@cmail.cz.

Zobrazit na mapy.cz


Zvětšit mapu Firma GEOS KH sídlí 120m od katastrálního úřadu

O firmě

Ing. Jaroslav Dvořák
GEOS Geodetická kancelář

Živnostenský list vydán Městským úřadem Kutná Hora. Živnostenský list

Ve firmě pracují:
Ing. Jaroslav Dvořák, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, více jak 15 let praxe v oboru.
Miroslava Mrňáková, více jak 15 let praxe v oboru.

Naše přístrojové vybavení:
SOOKIA SET3030R3 GPS Promark 500 Nivelační přístroj PENTAX
SOOKIA SET3030R3 GPS Promark 500 Nivelační přístroj PENTAX