O firmě

Ing. Jaroslav Dvořák
GEOS Geodetická kancelář

Živnostenský list vydán Městským úřadem Kutná Hora. Živnostenský list

Ve firmě pracují: 

Ing. Jaroslav Dvořák, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, více jak 25 let praxe v oboru. 

Naše přístrojové vybavení

GEO MAX

SOUTH G1 PLUS

Nivelační přístroj PENTAX

logo

V oblasti katastru zaměřujeme dokončené stavby ke kolaudaci, věcná břemena, rozdělujeme a vytyčujeme pozemky. Vyhotovujeme mapové podklady pro projekty staveb, provádíme dokumentaci podzemních sítí apod.